תרומה בהוראת קבע

מהיום מוזמנים לתרום גם בהוראת קבע.

ניתן להוריד את הטופס להוראת קבע:

 

טופס הוראת קבע